Ögruppen - konsulter inom Management & Marketing

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

Tjänster 

Erbjudandet består av tre delar - interim, verksamhetsutveckling och styrelseuppdrag.  Är van att arbeta som generalist och som specialist inom marknad och kommunikation.

Interim - tillfällig resurs

Verksamhetsutveckling

Styrelseuppdrag

Interimlösning 

Ibland dyker behovet upp av en tillfällig resurs. Med mig får ni en teamorienterad person som är van att leda team mot uppsatta mål. Där fokus är målgrupp, verksamhet, team och individ. Som trivs i att jobba med det praktiska och samtidigt har förmågan att lyfta blicken och se helheten. 


Stödjer gärna er verksamhet som chef, projektledare eller som extra resurs. Söker ni en person med specialistkompetens så är mina styrkeområden marknad, kommunikation och förändringsarbete.  

Generalist och Specialist

Det bästa av två världar 

Verksamhetsutveckling 

Har ni behov av att bli lite bättre på det ni redan gör? Jag kan stödja er i olika uppdrag inom marknad, ledarskap och kommunikation. Har delat upp det i områden - Riktning, Struktur och Kultur. Kanske har ni behov av 1, 2 eller alla 3?

Verksamhetsutveckling är något vi gör varje dag. Att utvecklas genom att vara lyhörd kring det som sker i vår verksamhet, bransch eller i samhället. Att luta sig mot ett antal delar för att stå stadigt och kunna parera för det som sker i omvärlden.  

Människor

Kultur

Syftet med att jobba med kultur och människor är för att få alla att sträva mot samma håll. Att få det man satt upp att hända! 

Kulturen speglar vårt arbete internt och hur vi uppfattas i kundupplevelsen. Mitt fokus är utifrån kommunikation och ledarskap. Att sätta och skapa ett flöde i värderingar, ledarskap och arbetssätt. Att använda kommunikation för att få genomslag. Och vinningen ligger i att lojala medarbetare och kunder är främsta ambassadörerna då lojalitet genererar affärsnytta. 

Syftet med att sätta riktningen är för att kunna hålla en konsekvens i det dagliga och långsiktiga arbetet.

Riktningen skapar en tydlighet kring vad som är syftet med verksamheten. Varför finns vi till. När väl riktningen finns på plats så handlar det om att sätta mål. Därefter förflytta till plan och aktiviteter för att nå uppsatta mål. Vi vill mycket så ofta kan det också handla om att prioritera och göra förnuftiga val.

Riktning

Struktur

Syftet med struktur är att uppfattas enhetligt samt för att kunna ta kloka beslut i dagens snabba värld.  

Här kan det exempelvis handla om att stödja er att skapa ännu bättre struktur i kommunikationen internt och/eller externt.  Eller att skapa en ännu bättre struktur för ledningskommunikationen för att nå ut effektivt internt. Eller att stödja er i kundresans olika interaktioner.  För att uppfattas konsekvent och på så sätt  möjliggöra nya och fler nöjda kunder.

Styrelseuppdrag:

Som styrelseledamot kan jag bidra med det strategiska tänket, som utgår utifrån omvärld, målgrupp och verksamhet. Är en generalist med specialistkompetenser inom marknad och kommunikation. Tack vare att jag jobbat verksamhetsnära i många år vet jag också vad som krävs att skapa hållbara strategier och planer som realiseras.


Är certifierad styrelseledamot genom StyrelseAkademien. Har ni behov av en styrelseledamot så kanske jag kan passa er verksamhet?

Strateg & Verksamhetsnära

Det bästa av två världar 

Arbetssätt - Ögruppen

Varför gör vi det vi gör?

Drivkraften är att tillsammans lyckas.  Att ha ett öppet sinne kring det som sker omkring oss och samtidigt skapa balans genom riktning för att uppnå ett långsiktigt avtryck.

Hur gör vi det vi gör?

Arbetet bygger på konsulttjänster. Och utgår från er verksamhet, era målgrupper och utmaningar.  Att stödja er så att ni blir ännu bättre på det ni gör.  Att nyttja ledarskap och kommunikation för att uppnå resultat. 

Vad kan vi erbjuda?

Vårt erbjudande är ledare i interim/uppdrag. Tjänster inom verksamhetsutveckling och styrelseledamot.

Om Ögruppen AB

Bolaget grundades 2002 och har genom åren jobbat med regionalutveckling och företagsutveckling.  Från början var det Pelle Holm som var aktiv konsult och styrelseproffs. Från våren 2020 så är det Anna Holm som är aktiv som konsult i bolaget. 

Framåtanda - Reflektion

Härvarande - Lyhörd

Om Anna  

Min bakgrund är att jag har jobbat som chef och ledare inom Estrella, GB Glace, Cloetta Fazer, SMHI och Securitas Direct. Jag har en amerikansk universitetsexamen inom Marketing & Management.


Har arbetat både som generalist och som specialist inom marknad och kommunikation. I tjänster såsom marknadschef, produktchef,  kommunikationschef, projektledare, avdelningschef och ledningsgruppsmedlem.

Referenser  

 "Jag har haft förmånen att arbeta med Anna under flera år. Vi arbetade tillsammans i olika projekt kring digital transformation och kommunikation i nya kanaler. Både som chef och kollega är Anna prestigelös, pragmatisk och nytänkande. Hon har stor erfarenhet av och kunskap kring traditionellt marknadsarbete och har tagit sig an det nya digitala kommunikationslandskapet och förstår hur det fungerar. Mycket värme kombinerat med professionalism. Och så är hon rolig att arbeta med!"

   

Ulrika Berner, Svenskt Kvalitetsindex AB

"Anna var min närmsta chef under några år på Securitas Direct. Det som kännetecknar Anna ur ett ledarperspektiv är att hon ser och bekräftar sin omgivning på ett väldigt bra sätt. Hon är en erfaren ledare och har förmågan att skapa engagerade och framgångsrika team. Medarbetarindex för vår avdelning fick toppresultat inom bolaget under Annas tid. Anna vågar utmana, är ihärdig och säkerställer att det alltid är progress framåt. Hon har en strategisk höjd och placerar sig i fronten vad gäller affärsutveckling och digitalisering. Viljan att testa nytt och bevakning av nyheter inom branschen är ständigt pågående, allt detta med kunden i fokus. Anna har mod och handlingskraft, hon är strukturerad i sitt arbetssätt och hennes kommunikationsfokus gör att man alltid vet var man är på väg samt vad målet är. Jag saknar Anna som chef och kollega. Jag ser gärna att våra vägar möts igen. "


Cecilia Illertz, Länsförsäkringar Östgöta

" Jag hade nöjet att ha Anna som chef där vi drev marknadsinitiativ med utgångspunkt i målgruppen. Utöver en kompetent doer inom lednings- och kommunikationsarbete får ni en väldigt uppskattad kollega."


Olof Gottvall Orrhagen, Securitas Direct Sverige AB

Hör gärna av dig till mig så kan vi resonera kring hur jag kan stödja er verksamhet. 


Copyright © Ögruppen AB  2020 - Alla rättigheter förbehållna