Ögruppen - konsulter inom Management & Marketing
Ögruppen - konsulter inom Management & Marketing

MARKNAD

KOMMUNIKATION

LEDNING

Det bästa av två världar

Det är en dynamisk värld vi får uppleva i och med digitaliseringen. Moderna kanaler har öppnat upp nya möjligheter att kommunicera, samtidigt finns det en hel del som är sig likt. För att lyckas behöver vi kombinera det nya digitala kommunikationslandskapet med det traditionella sättet att jobba med marknads- och ledningsarbete. Jag har jobbat som ledare i flertal organisationer och gjort just detta. Stödjer gärna er verksamhet så att ni också tar tillvara på det bästa av två världar.

Signatur Anna
Digital Kommunikation tillsammans med Traditionell marknad och ledning blir relevant.

Vad står er

verksamhet

inför? 


Tjänster


7 snabba frågor

  1. Står ni inför en förändringsresa och tillfälligt behöver erfarna resurser för att förflytta er?
  2. Behöver ni tillfällig förstärkning inom marknad, kommunikation eller förändringsledning?
  3. Behöver ni hjälp med att lägga upp en plan/program för att kommunicera på ett sammanhållet sätt? 
  4. Behöver ni vässa de interna kommunikationssystemen och skapa en hållbar ledningsstruktur?
  5. Behöver ni utveckla inriktningen för er verksamhet?
  6. Vet ni vart företaget ska men behöver hjälp att komma vidare?
  7. Är ni behov av en tillfällig ledare?  

Om du svarat JA på någon av frågorna så borde vi träffas – för här kan jag med min kunskap och erfarenhet snabbt hjälpa er i arbetet 

Några konkreta exempel på områden där
jag  kan stödja er verksamhet:  


Arbetssätt


Har själv jobbat i organisationer med liknande frågeställningar och utmaningar som ni har - vilket gör att jag har lätt att sätta mig in i uppdraget. Min metod har fokus på verksamhet och målgrupp. Och bygger på att tillsammans med er utveckla inriktning, struktur eller att få det ni redan satt upp att hända. Arbetet sker i samarbete då målet är att det ska vara långsiktigt hållbart för er när jag är klar.


Om 


Bolaget grundades 2002 och har genom åren jobbat med regional utveckling och företagsutveckling.  Bolagsnamnet bottnar i att flera Holmar (styrelsen) bildar en Ögrupp. Från början var det Pelle Holm som var aktiv konsult och styrelseproffs. Från våren 2020 så är det Anna Holm som är aktiv som konsult i bolaget. 

Har arbetat som ledare inom marknad, kommunikation och verksamhetsledning. I tjänster som marknadschef, produktchef, projektledare, avdelningschef och kommunikationschef.


Har jobbat strategiskt och praktiskt, med produkter & tjänster, lanseringar, projekt, digital omställning, kommunikation externt & internt. Som ledare med fokus på verksamhet, team och individ 


Tidigare arbetsgivare: Estrella, GB Glace, CloettaFazer, SMHI och Securitas Direct. Har en universitetsexamen i Management & Marketing från USA. 


Referenser


Hör gärna av dig till mig (Anna) om jag kan stödja er verksamhet: 


Copyright © Ögruppen AB  2020 - Alla rättigheter förbehållna